Misyon ve Vizyon

Misyon

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin farklı alanlarında bilim ve teknoloji üretimine katkıda bulunmayı çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış, problem çözme ve analitik düşünme yeteneğine sahip üstün nitelikli mühendisler yetiştirmeyi ve sanayi ile işbirliği içerisinde yürütülen mühendislik faaliyetleriyle ülkemizin teknolojik gelişimine destek olmayı amaçlamaktadır.

 Vizyon

Eğitimde kaliteyi ön planda tutmak, bilgi çağının gereklerini yerine getirmek, uluslararası düzeyde tanınmak ve rekabet edebilmek, disiplinler ve kurumlar arası sinerjinin olumlu etkilerini ortaya çıkarmak ve bunlardan yararlanabilmek, ekip çalışmaları ve katılımcılığı ön planda tutmak, paydaşlarımız ile etkili iletişim ve işbirliği yapabilmek, ulusal ve evrensel etik ve moral değerlere sahip teori, uygulama ve teknoloji ile bütünleşik, yaratıcı, girişimci, araştırmacı, toplumsal sorumluluk taşıyan, geleceğin nitelikli mühendislerini yetiştirmektir.