SSS

1) İki adet yaz stajının aynı firmada yapılmasına farklı departmanlarda olması koşuluyla izin verilir.

2) İş yeri eğitimi ile bir adet yaz stajı aynı firmada yapılabilir.

3) İş yeri eğitimi ile iki adet yaz stajı (farklı departmanlarda) aynı firmada yapılamaz.

4) Belgelerdeki imzaların alınmasında"İş Yeri>Danışman>Bölüm Başkanı>Bölüm Staj Komisyonu>Dekanlık"  sırası takip edilecektir. Ancak iş yerinin okuldan imzalı bir belge istemesi halinde sıralama "Danışman>Bölüm Başkanı>İş Yeri>Bölüm Staj Komisyonu>Dekanlık" şeklinde olabilir.

5)Mezun olmak için bir dersi ve yaz stajı kalan öğrenciler tek çift ders sınavına girebilirler.