Bölüm Koordinatörlükleri

KOMİSYONLAR

1. İş Yeri Eğitimi ve Staj Komisyonu:

Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan DEMİRYÜREK

Arş. Gör. Yunus HINISLIOĞLU

Arş. Gör. Çağdaş TUNCEROĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Furkan AKAR

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DURSUN

Prof. Dr. Filiz BİRBİR ÜNAL

2. Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, İntibak Komisyonu:

Prof. Dr. Uğur GÜVENÇ

Doç. Dr. Kenan DÖŞOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ERTAY

Arş. Gör. Çağdaş TUNCEROĞLU

Arş. Gör. Yunus HINISLIOĞLU

3. Eğitim-Öğretim Geliştirme ve MÜDEK Komisyonu:

Prof. Dr. Filiz BİRBİR ÜNAL

Prof. Dr. Murat KALE

4. Strateji Kalite Komisyonu:

Doç. Dr. Yunus BİÇEN

Dr. Öğr. Üyesi Furkan AKAR

5. Laboratuvar Geliştirme ve Satın Alma Komisyonu:

Doç. Dr. Kenan DÖŞOĞLU

6.Erasmus-Bologna Komisyonu

Prof. Dr. Uğur GÜVENÇ

Doç. Dr. Salih TOSUN

Arş. Gör. Çağdaş TUNCEROĞLU

Arş. Gör. Yunus HINISLIOĞLU

Arş. Gör. Enes KAYMAZ

7. Tanıtım ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu:

Prof. Dr. Murat KALE

Dr. Öğr. Üyesi M. Mustafa ERTAY

Arş. Gör. Dr. Mehmet DUMAN

8. Akademik Etkinlikler ve Sosyal Faaliyetler Komisyonu

Prof. Dr. Filiz BİRBİR ÜNAL

Arş. Gör. Seda SAVAŞÇI ŞEN

Arş. Gör. M. Merih LEBLEBİCİ

9. İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu

Doç. Dr. Salih TOSUN

Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan DEMİRYÜREK

Arş. Gör. Yunus HINISLIOĞLU

BAHAR DÖNEMİ DERS VE SINAV PROGRAMLARI

Ders Programı Koordinatör:

Yunus HINISLIOĞLU

İlgili Öğretim Elemanı:

Sınav Programı Koordinatör:

Bayram KÜÇÜK

İlgili Öğretim Elemanı: