Ders Ön Koşulları

  • Bitirme tezi dersinin alınabilmesi için, ilk altı yarıyıl itibariyle en az 160 AKTS'lik dersten başarılı olunması gerekmektedir.