Bölüm Hakkında

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü alanında temel mühendislik bilim ilkelerini konu alan ve teorik ve uygulamalı elektrik ve elektronik eğitimini lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde vermeyi amaç edinen bir bölümdür.

Bu itibarla, ülkemizde ve dünyada elektrik ve elektronik alanındaki güncel bilim ve teknolojiyi takip edebilen, çözümleme ve uygulama yeteneklerine sahip mühendisler yetiştirmek bölümümüzün temel hedefidir. Bu hedef uyarınca bilim ve teknolojik yeniliklerin yurdumuzun ve bütün insanlığın hizmetine katkı sağlayacak şekilde uygulanması için bölümümüzdeki mevcut atölye ve laboratuvarlardan faydalanıldığı kadar sanayimizin imkanlarından da faydalanılmaktadır.


Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü; temel mühendislik kavramlarının yanında elektrik ve elektronik devre ve sistemlerinin tasarım ve analizi, haberleşme sistemleri, elektrik tesisleri, elektrik makineleri ve otomasyon sistemleri konularında eğitim-öğretim vermektedir.

     

Elektrik-Elektronik mühendisliği bölümüne hem genel liselerden hem de ilgili alanda eğitim veren meslek lisesi ve özellikle teknik liselerden öğrenci alınmaktadır. Meslek liselerinden gelen öğrencilerin bir yıllık bir bilimsel hazırlık eğitimine tabi tutulması düşünülmektedir. YÖK tarafından 2010-2011 öğretim yılında uygulanmasına karar verilen bu programda, meslek liselerinden gelen öğrencilere matematik fizik ve kimya derslerinden genel lise seviyesinde bir eğitim verilecektir.

Bölümümüzün lisans eğitimini tamamlayan öğrencilere Elektrik-Elektronik Mühendisi ünvanı verilir. Mezunlarımız elektrik tesisleri, elektrik makinaları, elektronik ve haberleşme konularında tasarım ve çözümleme yeteneğinin yanı sıra, uygulamalı endüstriyel otomasyon ve kontrol konularında bilgi ve beceri kazanmaktadırlar.

Program Yeterliliklerimiz özetlenirse;

  1. Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Elektrik-Elektronik Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır,
  2. Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular,
  3. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular,
  4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını etkin biçimde kullanır,
  5. Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar,
  6. Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,
  7. Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır,
  8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler,
  9. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir,