Sıkça Sorulan Sorular

  • S1: "Önemli Tarihler" kısmında belirtilen zaman dilimleri dışında mezuniyet işlemlerimi başlatamaz mıyım?

C1: Mezun olmak için verilmesi gereken dilekçe herhangi bir tarihte verilebilir ancak ilişik kesme işlemlerine azami riayet edilmelidir.

  • S2: Neden istediğim zaman mezun olamıyorum?

C2: Mezuniyet işlemleri, bölüm ve fakülte kurullarında gündeme alınmakta olup bu kurulların da belirli toplantı günleri bulunmaktadır. Kişi bazlı ve belirli günler dışında bu kurulların toplanması mümkün değildir. 

  • S3: Mezuniyet şartlarına nereden ulaşabilirim?

C3: Düzce Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 36.

  • S4: Aynı isme sahip iki ders farklı harf notları ile transkriptimde yer almaktadır. Ne yapmalıyım?

C4: Sorunun nedeni muhtemelen ders seçimi yapılırken kalınan dersin yerine seçim yapılmamaından kaynaklanmaktadır. Bu durumda fakülte öğrenci işleri ile iletişime geçilip önce alınan dersin sildirilmesi gereklidir. Aksi durumda kalınan ders de ANGO hesabına katılacaktır.

  • S5: Mezuniyet dilekçesi verme ve ilişik kesme sürecinde bizzat benim bulunmam gerekli midir?

C5: Mezuniyet dilekçesi verirken öğrencinin bizzat bulunmasına gerek olmamakla birlikte ilişik kesme işlemlerinin mutlaka mezun olacak öğrenci ya da noter onaylı vekaletnameye sahip kişi tarafından yapılması gerekmektedir.