Yönetim

 

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Filiz BİRBİR ÜNAL
Tel: 2254
 
Bölüm Başkan Yardımcısı

(Öğrenci İşlerinden Sorumlu)

Bölüm Başkan Yardımcısı

(İdari İşlerden Sorumlu)

Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan DEMİRYÜREK Dr. Öğr. Üyesi Furkan AKAR
Tel: 2278 Tel: 2189