Sayfa Gösterimi : 4297

Bitirme Çalışması Takvimi

Anasayfa \ Bitirme Çalışması Takvimi

18
Eki.

1- Vize haftasında çalıştığınız hocaya vizeye kadar yapmış olduğunuz çalışmalara ait bir rapor teslim etmeniz gerekmektedir. Bu sizin vize notunuz olacaktır.
2- Final haftasında danışman hocanız ve diğer iki üyeden oluşan komisyona savunma yapılacaktır. Buda sizin final notunuz olacaktır.
3- Dönem sonunda sergi yapılacaktır. Bitirme projesi alan öğrencilerin sergiye katılmaları zorunludur.
4- Tezler Fen Bilimleri Enstitüsünde yer alan tez yazım klavuzuna göre 3 nüsha halinde olacak, ayrıca birde CD'ye bir kopyası basılıp teslim edilecektir.
 
Not: Tezinizin en son halini bastrımadan önce ilgili hocaya kontrol ettirmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde hocanızın eksik veya hatalı gördüğü kısımları düzeltmenizi istediğinde, tez ciltlerinin bozulup yeniden yapılması gerekiyor. Bu tür sıkıntılara düşmemek için ara ara ilgili hocanıza tezinizi kontrol ettiriniz.

×