Sayfa Gösterimi : 7597

Yönetim

Anasayfa \ Yönetim

15
Kas.

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Filiz Birbir ÜNAL

Tel: 2254

                                                                                                       

                 Bölüm Başkan Yardımcısı                                                                              Bölüm Başkan Yardımcısı

               (Öğrenci İşlerinden Sorumlu)                                                                           (İdari İşlerden Sorumlu)

              Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DURSUN                                                                     Dr. Öğr. Üyesi Fürkan AKAR

                            Tel: 2036                                                                                                       Tel: 2189

×